05.05.2005.

Press konferencija

 

u povodu amandmana koje je federalni poslanik Mirnes Ajanović dostavio na Prijedlog zakona o pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica

 

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović dostavio je u parlamentarnu proceduru dvanaest amandmana na Prijedlog zakona o pravima dobitnika najvećih ratnih priznanja i članova njihovih porodica, kako bi se zakon uskladio sa opravdanim zahtjevima Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja “Zlatni ljiljan” i odlikovanih policajaca.

Amandmanima je definisano da se isplata novčanih naknada realizuje nakon usvajanja zakona, jer je potpuno neosnovan prijedlog Vlade Federacije da se primjena zakona odloži za narednu godinu. Takođe, amandmanima federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića poboljšan je status heroja odbrane BiH od agresije, u smislu povećanja osnovice za novčanu naknadu, carinskih i drugih povlastica, te definisanja da federalno Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata vrši isplatu sredstava, kako bi se obezbijedila jednovremena isplata za sve korisnike prava, bez ikakvih diskriminacija.

 

5.5.05.