17.10.2011.

u povodu pljačke građana ekstremno visokim cijenama nafte i naftnih prerađevina

Pljačka građana ekstremno visokim cijenama nafte i naftnih prerađevina obavezuje sve vlade u BiH na poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se obezbijedilo adekvatno smanjenje cijena goriva, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Nedopustivo je dalje tolerisanje pljačkanja građana od strane države i naftnih distributera, posebno u situaciji kada je cijena nafte na svjetskom tržištu pala na najnižu vrijednost u poslednjih godinu i po dana, a na američkom tržištu i ispod 80  dolara po barelu. Sadašnje cijene goriva u BiH, koje iznose oko 2,4 KM po litru, bazirane su na cijenama kada je barel nafte iznosio preko 150 KM. Ponovo se pokazuje koliko je za privredu države i za standard građana pogubna privatizacija državnih naftnih kompanija u korist ekstra profita stranačkih tajkuna i monopola nad naftnim prerađevinama, a na štetu obespravljenih radnika i ogromnog broja socijalno ugroženih građana, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

17.10.2011.