05.12.2003. – u povodu pedesetomjesecnog odbijanja vlasti FBiH da vrati stecena prava osoba sa invaliditetom

Press konferencija 

u povodu pedesetomjesečnog odbijanja vlasti FBiH da vrati stečena prava osoba sa invaliditetom putem izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom

BOSS je uputio javni protest Vladi FBiH, sa zahtjevom da prestane sa pedesetomjesečnim opstrukcijama kampanje “POMOZITE DANAS NAMA, A SUTRA MOŽDA SEBI”, koju su pokrenula udruženja građana za pomoć licima sa invaliditetom, te opstrukcije Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, koji je u parlamentarnu proceduru još u prošlom mandatu uputio predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović.

Sramno je i zabrinjavajuće da je socijalna svijest i aktuelne vlasti na nivou SDP-ove Alijanse za promjene, koja je tokom proteklog mandata opstruirala uvrštavanje izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti u dnevni red federalnog Parlamenta, što danas ima za posljedicu i izrazito pogoršanje zdravstvenog stanja lica sa posebnim potrebama.

BOSS poziva poslanike federalnog Parlamenta na hitno uvrštavanje u dnevni red i usvajanje predloženih izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti, kako bi se osobama sa invaliditetom vratila stečena prava na naknadu za tjelesno oštećenje, odnosno ortopedska pomagala i prava na ličnu invalidninu, a civilne žrtve rata bi kao poseban vid zaštite ostvarile pravo na porodičnu invalidninu i dodatak na djecu.

 

5.12.2003.