06. juni 2001.

u povodu opstrukcije usvajanja izmjena Zakona o odbrani, kojim se skraćuje vojni rok

Bosanska stranka smatra politički neodgovornim ponašanje Vlade F BiH, koja odugovlači proceduru skraćenja vojnog roka, nedostavljanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani – na usvajanje federalnom Parlamentu.

Činjenica je da su za Vladu poželjni politički poeni koje stiče promovisanjem pojedinih zakona, ali je očigledno nepoželjna odgovornost za njihovo usvajanje i primjenu – čime Alijansa za promjene i na ovaj način pokazuje, da je zajedno sa vlašću naslijedila i način vladanja od bivše vladajuće garniture. Očito je da SDP Alijansa nimalo ne mari za svoja predizborna obećanja o brizi za mlade – obzirom da, zbog neusvajanja pomenutog zakona, hiljade mladih ljudi čeka da Alijansa shvati da je vojni rok samo vojnička obuka – a ne robija.

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović poziva Odbor za odbranu i sigurnost Parlamenta F BiH da, u skladu sa svojim ovlaštenjima, zahtijeva da Vlada hitno dostavi Parlamentu na usvajanje zakon kojim se skraćuje vojni rok – u cilju poticanja ekonomskog oporavka BiH i rasterećenja mladih Bosanaca i Hercegovaca od suvišnih obaveza.