01. juni 2001.

u povodu dalje degradacije tužilačke funkcije – od strane Opštinskog tužilaštva Tuzla

Bosanska stranka osuđuje odbacivanje krivične prijave koju je BOSS podnio protiv opštinskih i kantonalnih funkcionera SDP-a Imamovića, Jurišića i Bešlagića, i OSCE-ovog funkcionera Barbare Kontini, smatrajući pravnim nonsenom izgovor tužioca da se radi o krivičnim djelu koje se ne goni po službenoj dužnosti – što predstavlja dalju degradaciju tužilačke funkcije od strane Opštinskog tužilaštva Tuzla.

Neshvatljivo je da pored svih iznesenih argumenata u krivičnoj prijavi, Opštinsko tužilaštvo ne želi procesuirati kriminal, korupciju i zloupotrebe službenih položaja – iz čega je jasno da još uvijek važi stav ambasadora Ričarda Sklara, da su sudije i tužioci više u službi nepoštenih političara i mafije nego građana.

BOSS poziva Kantonalno tužilaštvo, da u konkretnom slučaju preispita neadekvatnu reakciju Opštinskog tužilaštva, te da preduzme mjere u skladu sa svojim ovlaštenjima, protiv počinjenih djela od strane domaćih funkcionera – a da se krivična prijava protiv bivšeg direktora Regionalnog centra OSCE-a u Tuzli, Barbare Kontini, takođe zbog prijave za počinjeno krivično djelo iz člana 358. stav 1. KZ FBiH u vezi sa članom 23. KZ FBiH, dostavi ambasadi Republike Italije, kako bio se Kontinijeva mogla procesuirati u zemlji u kojoj nema imunitet.