06.06.2013.

u povodu posljednje sjednice OV Tuzla i odluka koje su rezultirale obezbjeđenjem uslova za kvalitetno vodosnabdijevanje u narednih nekoliko decenija

BOSS_Logo

Vijećnici BOSS-a su i na posljednoj sjednici OV Tuzla dali maksimalan doprinos kvalitetnijem životu građana, realizacijom uslova djelovanja u interesu građana koji su postavljeni od strane BOSS-a političkim strankama koje čine parlamentarnu većinu. Insistiranje BOSS-a na maksimalnom angažmanu zakonodavne i izvršne vlasti kako bi se obezbijedilo i kvalitetno snabdijevanje građana pitkom vodom, rezultiralo je obezbjeđenjem i nepovratnog granta u iznosu od 4,3 miliona Eura od strane Švicarske Vlade i Razvojne banke Austrije. Time će se izvršiti zamjena vodovodnih azbestnih cijevi koje su postavljene još u austrougarskom periodu, kao i zamjena popucalog vodovodnog sistema fleksibilnim cijevima koje podnose slijeganje tla, čime će se spriječiti miješanje otpadnih voda sa vodovodnom mrežom. Ovim sredstvima saniraće se i gubici u mreži, pa i u stambenim objektima, što će rezultirati da građani plaćaju samo onoliko koliko potroše vode, te time i manjim računima, a ujedno će se obezbijediti kvalitetno snabdijevanje vodom narednih nekoliko decenija.

06.06.2013.