08. maj 2007.

u povodu drastičnog kršenja ljudskih prava, odlukom aktuelnih vlasti o smanjenju broja mjesta za upis novih studenata

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da je odlukom aktuelnih vlasti o drastičnom smanjenju broja mjesta za upis novih studenata, prekršen Ustav BiH i niz pratećih konvencija o ljudskim pravima. Kantonalna anarhija u visokom obrazovanju ne može čekati državni zakon, jer je BiH na pretposljednjem mjestu po procentu novoupisanih studenata. Neophodno je hitno na nivou entiteta, ili bar izmjenom kantonalnih zakona unaprijediti kvalitet studija, zaštititi prava na jednak pristup visokoobrazovnim institucijama i izjednačiti status državnih i privatnih univerziteta. Kvalitet studija i budućih visokoobrazovanih kadrova ne postiže se kršenjem prava na obrazovanje, nego zakonskim rješenjima koja onemogućavaju monopol državnih univerziteta i samovolju sve većeg broja nemoralnih univerzitetskih profesora, upozorio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.