09. decembar 2007.

u povodu 10. decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da je kadrovski nesposobno i korumpirano pravosuđe glavni generator kršenja ljudskih prava u BiH, jer činjenica da građani u svakom sudskom predmetu moraju posezati za pravnim lijekom, dokazuje da građani s razlogom nemaju povjerenja u pravosudni sistem. Ogroman broj neriješenih predmeta i oborenih presuda od strane Ustavnog suda BiH dokazuje da pravosudni sistem djeluje prvenstveno u interesu moćnika, drastično kršeći ustavom i međunarodnim konvencijama zagarantovana prava građana na pravično suđenje. Nepovjerenje građana u pravosudni sistem i reformu pravosuđa potvrđuje izrazito mali broj procesuiranih sudija i blage sankcije, s obzirom da Visoko sudsko i tužilačko vijeće umjesto zaštite zakona i opšteg interesa štiti korumpirane sudije, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.