09. juli 2006.

u povodu skandaloznog odustajanja predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihića od zahtjeva za preispitivanje ustavnosti naziva Republika Srpska pred Ustavnim sudom BiH

Predstavnik Patriotskog bloka BOSS-SDU BiH i kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović smatra da je skandalozno odustajanje predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Sulejmana Tihića od zahtjeva za preispitivanje ustavnosti naziva Republika Srpska pred Ustavnim sudom – najsramnija izdaja interesa Bosne i Hercegovine. Definitivno je postalo jasno za koga radi Sulejman Tihić, koji je zajedno sa Zlatkom Lagumdžijom zalaganjem za usvajanje protudržavnih ustavnih promjena namjeravao omogućiti legalni okvir za provođenje referenduma za otcjepljenje Republike Srpske. Argumentacija Sulejmana Tihića nema nikakvog pravnog ni moralnog utemeljenja, jer kao predsjedavajući Predsjedništva BiH nije smio odustati od preispitivanja ustavnosti naziva koji je iznuđen agresijom i genocidom nad Bošnjacima, obzirom da bi i eventualno zauzimanje stava Ustavnog suda da nije nadležan za ocjenjivanje usaglašenosti Ustava sa Evropskom konvencijom bila pobjeda demokratske Bosne i Hercegovine. Time bi se omogućilo da prilikom procesa izmjene Ustava – država zahtijeva od međunarodne zajednice ukidanje segregacije Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj i jasno definisanje da međunarodni dokumenti o ljudskim pravima, kojim se zabranjuje svaki vid diskriminacije – moraju imati superioran status u odnosu na diskriminirajući dejtonski Ustav, istakao je Mirnes Ajanović, kaže se u saopćenju BOSS-a.