12. juli 2006.

u povodu prijave Mirnesa Ajanovića i Fatmira Alispahića u ime Patriotskog bloka BOSS – SDU BiH RAK-u svih radio i tv stanica u Republici Srpskoj

Lider BOSS-a i kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović i nosilac liste za Parlament BiH Fatmir Alispahić, ispred Patriotskog blokad BOSS – SDU BiH, prijavili su Regulatornoj agenciji za komunikacije sve radio i tv stanice u Republici Srpskoj koje se nisu pridržavale obaveza u emitiranju programa koje proizilaze iz obilježavanja Dana žalosti, 11. jula.

Činjenica da su radio i tv stanice u Republici Srpskoj Dan žalosti obilježavale obiljem muzike i zabavnih programa ukazuje na vitalnost genocidne ideje. Međutim, činjenica da RAK nije iskoristio svoje ovlasti da pokažnjava ove stanice, ukazuje da genocidna ideja ima zaštitu od državnih bh. instanci. Providna je teza da neko ove stanice mora prijaviti, kako bi RAK poveo postupak. Ako je samo u tome problem, evo mi u ime Patriotskog bloka i javno prijavljujemo sve ove stanice i tražimo od RAK-a da pokrene postupak za njihovo sankcionisanje – naveli su Mirnes Ajanović i Fatmir Alispahić.