10.04.2013.

u  povodu apela parlamentarnim političkim strankama u Skupštini TK za usvajanje budžeta za 2013. godine

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović apeluje u ime svih budžetskih korisnika čije plate zavise od budžeta Kantona – da parlamentarne stranke u Skupštini Tuzlanskog kantona bez bilo kakvih daljih političkih manipulacija bez odlaganja usvoje budžet za 2013. godinu. Nedopustivo je da i dalje građani čija egzistencija zavisi od usvajanja budžeta budu taoci i žrtve nemoralne borbe za funkcionerske fotelje predstavnika parlamentarnih stranaka. Za izrazito teško i neizvjesno stanje u kojem se nalaze uposlenici u prosvjeti, zdravstvu, policiji, sudstvu i svim ostalim javnim ustanovama koje zavise od usvajanja budžeta – moraju na sljedećim izborima odgovarati sve parlamentarne političke stranke. Takođe, odgovorna je i Vlada Tuzlanskog kantona jer nije do početka budžetske godine dostavila Skupštini adekvatan prijedlog budžeta za 2013. godinu, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

10.04.2013.