10.10.2003. – u povodu dostavljanja odgovora Vlade FBiH

Press konferencija

u povodu dostavljanja odgovora Vlade FBiH, na osnovu Inicijative federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića, usvojene od strane Parlamenta FBiH – za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja penzionera

 

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, najavio je da će u skladu sa obavezama preuzetim iz Protokola o saradnji, potpisanog sa Udruženjem penzionera/umirovljenika, na sjednici Parlamenta FBiH zakazanoj za 22. oktobar tražiti dodatne garancije i preciziranje svih rokova izvršenja penzionerskih zahtjeva – te da će u suprotnom zahtijevati odgovornost, odnosno smjenu premijera i resornih ministara.

Nakon što je Parlament FBiH na Inicijativu federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića usvojio zaključak, kojim obavezuje Federalnu Vladu na hitnu izradu akcionog plana realizacije mjera za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja penzionera, Vlada FBiH se zvanično obavezala na provođenje ovog plana sadržanog u 14 tačaka.

Prema odgovoru koji je jučer dostavljen Parlamentu, između ostalog, Vlada FBiH će odmah pristupiti: rješavanju međusobnih dugova između Zavoda PIO i Federacije, kako bi se svim penzionerima omogućila besplatna zdravstvena zaštita i lijekovi; smanjenju stope doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera; hitnom rješavanju unutrašnjeg duga prema fondu PIO u cilju isplate tri zaostale penzije; konsolidaciji PIO Fonda; izradi programa mjera za sprečavanje rada na crno, razmatranju ukidanja Zakona o amnestiji i donošenju zakona o porijeklu i konfiskaciji nezakonito stečene imovine; pripremi zakona o zajamčenoj plati; te razmatranju izmjene zakonskih propisa o PIO, kako bi se izvršilo poboljšanje zakonskih rješenja.

 

10.10.2003.