13.03.2008. – u povodu zahtjeva BOSS-a za urgentno donosenje zakona o proglasenju Tuzle gradom

u povodu zahtjeva BOSS-a za urgentno donošenje zakona o proglašenju Tuzle gradom

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uputio je otvoreni zahtjev premijeru Nedžadu Brankoviću, da konačno dostavi na verifikaciju Parlamentu FBiH Odluku o proglašenju Tuzle gradom. BOSS podsjeća da je Tuzla shodno Zakonu o lokalnoj samoupravi i kao sjedište Kantona proglašena gradom još u januaru 2007. godine, te da je tuzlansko Vijeće u junu 2007. godine dostavilo i urgenciju federalnoj Vladi – da se konačno donese Zakon o proglašenju Tuzle gradom. S obzirom da SDA i HDZ neskriveno zagovaraju decentralizaciju,                   dakle – podjelu Tuzle, opravdano je sumnjati da je i Brankovićeva opstrukcija ozakonjenja proglašenja Tuzle gradom bez opština, produžena ruka antituzlanske nacionalističke kampanje SDA i HDZ. BOSS smatra da SDA i HDZ zloupotrebljavaju poziciju vlasti u Federaciji i da se radi o klasičnoj ucjeni, kako bi na osnovu neriješenog statusa Tuzle – SDA i HDZ prisiliti vijećnike Tuzle na statutarne izmjene kojim bi se obezbijedio pravni okvir za podjelu Tuzle na nacionalne opštine.

 

13.03.2008.