24.03.2008

Press konferencija

PRIVATIZACIJA JAVNIH FUNKCIJA

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović ocjenjuje da postojeći način imenovanja diplomatskih predstavnika BiH od strane članova Predsjedništva BiH nije u skladu sa Ustavom BiH i demokratskim principima. Praksa familijarnog imenovanja funkcionera nanosi veliku štetu građanima i međunarodnom ugledu BiH, te Mirnes Ajanović upozorava da se prema članu V tačka 3. podtačka b) Ustava BiH, imenovanje ambasadora vrši od strane Predsjedništva BiH, a ne pojedinih članova kao što to neustavno pokušava Predsjedavajući Predsjedništva BiH Haris Silajdžić. Bezobzirno privatiziranje države od strane vladajućih funkcionera i njihovih opozicionih satelita, koje se ogleda i kroz odbijanje revizije privatizacije iz perioda agresije na BiH – mora se zaustaviti, inače će država u potpunosti postati privatno vlasništvo vladajućih funkcionera.

 

24.03.2008.