14. maj 2001

u povodu novog talasa ekspanzionizma velikosrpske ideje

Bosanska stranka još jednom upozorava na neodgovoran i indolentan odnos predstavnika međunarodne zajednice i aktuelne bh. vlasti – prema narastajućem valu fašističkog nasilja nad Bošnjacima u Republici Srpskoj.

Posljednji četnički napadi, na bošnjačko šatorsko naselje u Strumici kod Rudog i na povratnike u Janji – jasno ukazuju na ekspanzionizam velikosrpske ideje, direktno ohrabrene politikom međunarodne zajednice u BiH i evidentnom slabošću aktuelne vlasti.

BOSS upozorava da dalji izostanak efikasne reakcije, kao i 1992. godine, Bosnu i Hercegovinu može pretvoriti u novo-staro balkansko krizno žarište – za šta scenario očigledno već postoji.

Bosanska stranka zahtijeva od predsedavajućeg Parlamenta F BiH, da se u dnevni red sutrašnje redovne sjednice uvrsti tačka: Rasprava o novom talasu etničkog čišćenja u RS-u.