16. maj 2001.

u povodu prikrivanja djelovanja antibosanski nastrojenih centara finansijske moći – od strane BHT-a i Alijanse za promjene.

Bosanska stranka upozorava na sve prisutniju ogorčenost bh. građana na politiku konstantnog smišljenog blokiranja i uskraćivanja pravovremenih i tačnih informacija o radu njihovih parlamentarnih predstavnika – od strane BHT-a.

Činjenica da BHT nastavlja sa potpunom cenzurom političkih aktivnosti multietničke opozicije iznova dokazuje da iza korumpiranih osoba u BHT-u stoji SDP – odnosno Alijansa za promjene, kojoj kao i proalijansinom dijelu međunarodne zajednice ne odgovara da javnost sazna za nastojanja BOSS-a i drugih poslanika, da se ispita i sankcioniše odgovornost predstavnika međunarodne zajednice u BiH za narastajući talas fašizma.

BHT neispunjavanjem obaveze direktnog prenošenja parlamentarnih sjednica prikriva i brutalne nedemokratske pritiske međunarodnih finansijskih institucija na poslanike – da izglasaju zakone na štetu standarda bh. građana, ali u korist profita ovih feudokapitalista.

Bosanska stranka još jednom upozorava javnost da medijsko-politički blok BHT-a i SDP Alijanse evidentno radi u korist antibosanski nastrojenih centara finansijske moći.