15. avgust 2011.

Zastitau nehumanog ignorisanja ogromnog broja građana koji su bez zdravstvene zaštite

Naslijeđenu nehumanost i nove vlasti dokazuje i ignorisanje ogromnog broja građana koji su bez minimuma zdravstvene zaštite, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Nedopustivo je da građani bez zaposlenja budu na udaru i zdravstvenih posljedica – zbog nesposobnosti vladajućih stranaka da obezbijede minimum uslova za pozitivno ekonomsko i humano funkcionisanje države. Skandalozno je da se od strane predstavnika nadležnih ministarstava zdravstva i zavoda za zapošljavanje građanima preporučuje – ili da određeno vrijeme provedu u zatvoru ili da se prijave na psihijatrijsko liječenje, jer je to jedini zakonski način da lica bez zaposlenja i koja nemaju pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu mogu ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.