20.01.2010.

u povodu nedemokratskog nastojanja Misije OSCE-a u BiH, da se zakomplikuje izborni proces i smanji broj žena u politici

 

Misija OSCE-a u BiH pokušava grubo onemogućiti pravo žena na ravnopravnost u izbornom procesu, smatra predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Nakon što su pokušali uvesti totalitarnu zabranu kritikovanja korumpiranih sudija i tužilaca, predstavnici OSCE-a u BiH kampanjom za otvorene izborne liste pozivaju na kršenje osnovnih ljudskih prava – zalaganjem za zakonska rješenja koja pored kršenja prava žena izrazito poskupljuju i usložnjavaju izborni proces, te obeshrabruju birače da izađu na izbore. U praksi se pokazalo da je zbog otvorenih listi zastupljenost žena u parlamentima tek nekoliko procenata, što onemogućava provođenje zakonske obaveze da se ženama obezbijedi najmanje jedna trećina mjesta u parlamentima. Pored činjenice da je izborni materijal na otvorenim listama skuplji je zbog ogromnih dimenzija glasačkog lista, desetine hiljada nevažećih glasačkih listova na svakim izborima dokazuju da glasanje na otvorenim listama izrazito komplikuje izborni proces i znači veću mogućnost zabune pri glasanju, što rezultira dužim zadržavanjem u redovima na biračkom mjestu, zbog čega mnogi birači odustaju i izbore prepuštaju glasačkoj mašini vladajućih stranaka. BOSS poziva članice Vijeća za implementaciju mira da Misiju OSCE-a u BiH upozore na obavezu poštivanja međunarodnih demokratskih načela, što znači poštivanje prava svih u BiH, a ne favorizovanje interesa vladajućih stranaka.

 

20.01.2010.