15.07.2010.

u povodu uspjeha kampanje za smanjenje cijene vode u Tuzli

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je putem press konferencije izrazio pohvalu nezavisnim medijima i nevladinim organizacijama koji su svojim aktivnim angažovanjem direktno doprinijeli da se u interesu građana Tuzle SDP i načelnik primoraju da cijenu vode smanje na nivo od prošle godine. Tuzlanski načelnik Jasmin Imamović i SDP nisu imali drugog izbora osim predati se pred konstantnim političkim pritiskom predsjednika BOSS-a – i smanjiti cijenu vode na nivo od prošle godine, što pokazuje da može biti željenog efekta kada se protiv nenarodne vlasti udruže opozicija, nezavisni mediji, nevladin sektor i građani. Pokazalo se da vlast razumije jedino politički jezik BOSS-a, tako da se tuzlanski model zajedničkog građanskog otpora i akcije BOSS-a prema vladajućim strukturama, može i treba primijeniti i u drugim bh. opštinama gdje vlast kontinuirano i nesmetano djeluje protivno interesu građana. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je pozvao građane da pruže podršku i narednim akcijama BOSS-a koje će biti usmjerene ka smanjenju cijene centralnog grijanja i vraćanju parking prostora koji su oduzeti od građana, odnosno ka poštivanju zakonskih odredbi koje propisuju da se komunalije i sve ostalo plaća prema potrošnji, a ne prema hirovima vladajućih struktura.