15.09.2003. – u povodu zahtjeva BOSS-a Parlamentu FBiH

Press konferencija

u povodu zahtjeva BOSS-a Parlamentu FBiH – za krivično procesuiranje političkih moćnika koji su omogućili zakidanje budžeta Federacije za 400 miliona KM

 

BOSS je uputio otvoreni poziv poslanicima Parlamenta FBiH, da na sutrašnjoj sjednici prihvate prijedlog BOSS-a, da Tužilaštvo krivično procesuira funkcionere i predstavnike SDP-a, Stranke za BiH, Stranke penzionera i drugih članica Alijanse, obzirom da su odgovorni za nezakonito trošenje i drastično umanjenje poreskih prihoda budžetskog proračuna Federacije za prošlu godinu.

Federalni poslanik Mirnes Ajanović je na sjednici Parlamenta, nakon otkrivanja             skandala – upozorio, da je rukovodstvo FTV-a takođe odgovorno što je neprenošenjem sjednica omogućilo političkim moćnicima, da u cilju ličnog bogaćenja i podrške tajkunskim interesima, zakinu budžet Federacije za oko 400 miliona KM, odnosno za gotovo deset penzija.

Krivično procesuiranje je neophodno – i kao opomena aktuelnoj vlasti, i kako bi nadobudni funkcioneri i predstavnici SDP-a, Stranke za BiH, Stranke penzionera i ostalih, u skladu sa zakonom krivično odgovarali, zato što su – za 200 miliona KM umanjili prihod od poreza, odnosno, za 42 miliona KM prihod od poreza na dobit pojedinaca; zato što su protuzakonito 16 miliona KM potrošili na povećanje funkcionerskih plata; 30 miliona KM na pozajmice, bez ikakvog obrazloženja; protuzakonito zadužili građane Federacije za dodatnih 90 miliona KM, te za više miliona KM umanjili izdvajanja za zdravstvo, obrazovanje, kulturu, sport itd.

 

15.9.2003.