15.09.2011.

Jasmin_Imamovic_1u povodu prezentiranja novih dokaza o radikalizaciji totalitarnog djelovanja SDP-a BiH i potpune privatizacije Opštine Tuzla zloupotrebom službenog položaja i ovlasti u cilju odmazde prema Bosanskoj stranci

Nakon što je BOSS-Bosanska stranka međunarodnoj i domaćoj javnosti prezentirala dokaze o radikalizaciji totalitarnog djelovanja Socijaldemokratske partije BiH i kršenju osnovnih demokratskih načela, i nakon što se potpredsjednik SDP-a BiH i načelnik Opštine Tuzla Jasmin Imamović sam raskrinkao necivilizacijskim i klevetničkim djelovanjem, uslijedila je brutalna odmazda prema BOSS-u. Opština Tuzla je naložila da se oslobode od lica i stvari prostorije Centrale BOSS-a, a kao razlog otkaza ugovora o zakupu navedeno je dugovanje zakupnine, iako se u otkazu ugovora ne navodi niti jedan navodni neplaćeni račun, a obzirom da su svi računi u cijelosti plaćeni. Brutalna odmazda prema BOSS-u očit je dokaz potpune privatizacije Opštine Tuzla od strane vladajućeg SDP-a BiH. Potpredsjednik SDP-a BiH i načelnik Opštine Jasmin Imamović više i ne krije patološku mržnju prema predsjedniku BOSS-a Mirnesu Ajanoviću i ostalim članovima BOSS-a i očito je spreman na svaku vrstu zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja kako bi pokušao nanijeti štetu Bosanskoj stranci u cilju osvete zbog javnog razotkrivanja njegovog protuzakonitog djelovanja i podnesenih krivičnih prijava.

A Public Announcement – about the presentation of new evidence of the radicalization of the SDP BiH totalitarian activity and the total privatization of the Tuzla Municipality through the abuse of the office and the power, for the purpose of reprisal against the Bosnian party

Eine öffentliche Ankündigung – über die Präsentation der neuen Beweise über die Radikalisierung der totalitären Aktivität von SDP BiH und die totale Privatisierung der Gemeinde Tuzla durch den Missbrauch des Amtes, für die Zwecke der Repressalien gegen die bosnischen Parteie

15.09.2011.