16. april 2009.

u povodu otvorenog poziva BOSS-a visokom predstavniku – da u interesu građana i privrede zaustavi lihvarstvo u bankarskom sektoru

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je otvoreni poziv visokom predstavniku u BiH, da izvrši pritisak na bh. vlasti u pravcu izmjene zakonskih akata koji regulišu poslovanje banaka, kako bi se građani zaštitili od nekontrolisanog podizanja kamata koje predstavljaju dodatni udar na životni standard. Lihvarsko djelovanje banaka i moguća interesna sprega bankara i nezasitih bh. funkcionera rezultira novim vidom razbojništva, koji dodatno pogoršava ekonomsku krizu, tako da je OHR jedina institucija koja građane i bh. preduzeća može zaštititi od financijske propasti. Aktuelna situacija u bankarskom sektoru koji se odmetnuo u bezobzirno samovlašće iziskuje nova zakonska rješenja, kojima će sve banke u BiH biti obavezane na principe poslovanja koji neće ugrožavati funkcionisanje privrede i egzistenciju građana, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.