18. april 2009.

u povodu zasluga Financijske policije za pokretanje krivičnog procesuiranja premijera Nedžada Brankovića

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović uputio je pismo podrške šefu federalne Financijske policije Zulferu Derviševiću, ističući da dokazni materijal o kršenju zakona od strane premijera Nedžada Brankovića vjerovatno nikada ne bi bio kompletiran i dostavljen na nadležno postupanje bez izuzetnog zalaganja i hrabrosti pripadnika Financijske policije. Bez adekvatne političke podrške i uprkos čestim prijetnjama da će biti smijenjeni, pa čak i ukinuti, pripadnici Financijske policije su pod rukovodstvom Zulfera Derviševića dokazali da lična hrabrost, poštenje i timski rad mogu dati prave rezultate u borbi protiv kriminaliziranih vladajućih struktura. Jedino što može anulirati kvalitet posla koji je u vezi odmetnutog premijera Brankovića odradila Financijska policija, jeste izvjesnost političkih pritisaka na sudstvo, tako da bi kompletan proces trebao pojačano nadgledati OHR-ov Odjel za borbu protiv korupcije, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.