16. februar 2006.

u povodu poziva Parlamentu federacije za poduzimanje vanrednih mjera u cilju sprječavanja finansijskog kolapsa Federacije BiH

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanovića uputio je zahtjev za sazivanje zajedničke vanredne sjednice predsjedavajućim oba doma Parlamenta Federacije, kako bi Parlament vanrednim mjerama obavezao Vladu Federacije da donese privremenu uredbu sa zakonskom snagom, kojom će odrediti osnov i procente za raspodjelu sredstava sa državnog računa na Federaciju, kantone i opštine.

Upućivanje zakona o pripadnosti javnih prihoda Vijeću za zaštitu nacionalnih interesa direktna je opstrukcija vitalnih nacionalnih interesa svih građana, i Vlada je direktno odgovorna zbog pasivnog odnosa prema interesima najugroženije populacije građana.

Obzirom da je dovedena u pitanje isplata penzija, invalidnina, odnosno isplata sredstava svim budžetskim korisnicima u cijeloj Federaciji, Parlament je dužan u zaštiti interesa građana spriječiti dalji finansijski kolaps Federacije, do kojeg je došlo zbog neodgovornog i zakašnjelog djelovanja Vlade Federacije i premijera Hadžipašića.