16.11.2004.

Press konferencija

u povodu poziva Vladi FBiH da ne opstruira sutrašnje usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o PIO, kojim se usklađuje rast penzija sa rastom plata

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, kao predlagač zakona, poziva federalnu Vladu da ne opstruira sutrašnje usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, kojim se usklađuje rast penzija sa rastom plata. Izmjenom zakona predviđeno je obavezno povećanje penzija najmanje dva puta godišnje, a prema sugestiji Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO, isplata penzija u onim mjesecima u kojim nosilac osiguranja raspolaže sa većim sredstvima – vrši se u procentu koji može biti i veći od procenta ostvarenog rasta plata.

Obzirom da je Predstavnički dom federalnog Parlamenta već usvojio Nacrt zakona, Vlada je dužna ispoštovati namjeru Parlamenta da usvajanjem Prijedloga zakona ispuni penzionerske zahtjeve za usklađivanje penzija sa rastom plata, posebno zbog toga što izmjena zakona nijednom svojom odredbom ne zahtijeva izdvajanje budžetskih sredstava Federacije, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

 

16.11.04.