18.08.2011.

u povodu upućene inicijative delegata BOSS-a u Domu naroda Parlamenta FBiH Premijeru Federacije za izmjenu zakonskih propisa u cilju omogućavanja zdravstvene zaštite svim građanima u Federaciji

Bosanska stranka je putem delegata BOSS-a u Domu naroda Parlamenta FBiH uputila inicijativu premijeru Federacije za izmjenu zakonskih propisa u cilju omogućavanja zdravstvene zaštite svim građanima u Federaciji. Delegat BOSS-a u Domu naroda Federacije BiH Esed Radeljaš istakao je u u obrazloženju inicijative da veliki broj građana nema ni minimalno zdravstveno osiguranje, a da su među najbrojnijima nezaposleni, koji nisu registrovani ili su iz bilo kojih razloga propustili rok za prijavu na zavode za zapošljavanje, kao i građani koji su zaposleni, ali im se doprinosi ne uplaćuju redovno od strane njihovih poslodavaca, te radnici koji su na čekanju ili je firma u stečaju. U obrazloženju inicijative je istaknuto i upozorenje predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića da je nedopustivo da građani zbog nemogućnosti ostvarivanja zdravstvenog osiguranja trpe zdravstvene posljedice i da je Vlada Federacije BiH dužna obezbijediti bar minimum uslova za pozitivno ekonomsko i humano funkcionisanje države.

18.8.2011.