Plakat

SDP – JASMIN IMAMOVIĆ

TOTALITARIZAM

TIRANIJA

TEROR

SDP ONEMOGUĆAVA ZAKONSKO PRAVO GRAĐANA NA PRAVOVREMEN, ISTINIT, POTPUN I OBJEKTIVAN UVID U RAD IZABRANIH ZVANIČNIKA

Razotkrivamo totalitarno djelovanje SDP-a, koji je u saradnji sa koalicionim nacionalističkim strankama, protivno Zakonu o načelima lokalne samouprave FBiH, izglasao izmjene Poslovnika o radu Opštinskog vijeća Tuzla – i time izbrisao odredbe o osiguravanju slobodnog prisustva građanima na sjednicama Vijeća. Radikalizacija totalitarizma SDP-a nastupila je nakon razotkrivanja nezakonitog i prevarantskog djelovanja načelnika Tuzle Jasmina Imamovića koji Tuzlu smatra privatnim vlasništvom.

SDP je po mentorstvu oduševljenog Jasmina Imamovića odredio da građani moraju najmanje tri dana prije sjednice Vijeća tražiti odobrenje za prisustvo u nekakvoj prostoriji pored sale Vijeća, u kojoj će putem monitora pratiti sjednicu. Ukoliko se građanima odobri prisustvo u toj prostoriji, slijedi obavezno pretresanje građana od strane nekakve službe obezbjeđenja da li unose bilo kakva sredstva za snimanje.

Dakle, SDP koristeći budžetski novac građana plaća izbacivače građana, provodeći represivnim mjerama politički teror i nad građanima. Građani se fizički sprječavaju da snime šta se događa na sjednicama Vijeća, a kako bi se javnosti prezentiralo da je istina samo ono što izmisli Jasmin Imamovića i izglasa SDP i njihovi interesni politički sateliti.

Podsjećamo da ekstremni totalitarizam SDP-a i Jasmina Imamovića koji se pretvara u tiraniju i politički teror karakteriše i višegodišnje onemogućavanje sredstvima informisanja da direktno ili indirektno prenose sjednica Vijeća, kako bi se od javnosti sakrile aktivnosti BOSS-a, a posebno Mirnesa Ajanovića, koji je ubjedljivo najaktiviji vijećnik.

Sjednice Vijeća se ne prenose jer se od građana krije da su gotovo sve inicijative koje su unaprijedile grad rezultat žestoke kampanje BOSS-a i Mirnesa Ajanovića na sjednicama Opštinskog vijeća, a na kojima je načelnik vrlo rijetko prisutvovao. Bez bilo kakvog pretjerivanja, a dokaz su stenogrami Vijeća, preko 80 odsto rada Vijeća, uključujući rad zajedno svih vijećnika, predstavnika opštinskih službi i načelnika Imamovića, odnosi se na izrazito aktivno djelovanje Mirnesa Ajanovića u cilju unapređivanja životnih uslova građana u proteklih preko deset godina, i pored svih opstrukcija od strane SDP-a i Jasmina Imamovića.

Jasmin Imamović i SDP su brojne inicijative BOSS-a i Mirnesa Ajanovića opstruirali i omalovažavali, da bi nakon BOSS-ovog i Ajanovićevog upornog insistiranja – i prinuđeni na usvajanje, tokom realizacije – bukvalno ukrali inicijative i sebi pripisivali zasluge i hvalili se uspješnim projektima, a većinu su prethodno na svaki način onemogućavali.

Dokaz je i činjenica da ne znate šta rade oni za koje ste glasali i to je odgovor zašto se građanima Tuzle onemogućava uvid u rad Opštinskog vijeća i zašto su po naredbi SDP-a godinama ukinuti prijenosi sjednica Opštinskog vijeća, iako Zakon o načelima lokalne samouprave FBiH obavezuje na potpunu javnost rada Vijeća.

Kao i svi diktatori – i Jasmin Imamović, ali i SDP – panično se boje istine i spremni su na sve vrste necivilizacijskog djelovanja kako bi zadržali vlast nad privatizovanom Tuzlom.

www.boss.baPlakat_1

SDP – JASMIN IMAMOVIĆ

TOTALITARIZAM

TIRANIJA

TEROR

SDP JE ULASKOM U VLAST SA SDA NA OPŠTIM IZBORIMA POSTAO EKSTREMNO NEDEMOKRATSKA STRANKA KOJA NECIVILIZACIJSKIM METODAMA ONEMOGUĆAVA DJELOVANJE OPOZICIJE

Prezentiramo nove dokaze izrazite radikalizacije totalitarnog djelovanja SDP-a koji se ulaskom u vlast sa SDA na posljednjim izborima pretvorio u ekstremnu nedemokratsku stranku i necivilizacijskim metodama onemogućava djelovanje opozicije.

Dokaz totalitarnog djelovanja SDP-a i njihovih koalicionih podanika je i izmijenjeni Poslovnik o radu Opštinskog vijeća Tuzla, kojim se, uz oduševljeno mentorstvo načelnika Jasmina Imamovića, pored represije nad građanima – onemogućava i djelovanje opozicije, pod prijetnjom premlaćivanja vijećnika na račun budžetskih sredstva građana.

SDP je odredio da predsjedavajuća Vijeća SDP-ovka Nada Mladina, može samostalno, po svom nahođenju, odlučiti da govor vijećnika nije u okviru tačke dnevnog reda i istom, bez prava na izjašnjenje – oduzeti riječ. Obzirom da je takva inicijativa SDP-a usvojena nakon razotkrivanja nezakonitog, nemoralnog i prevarantskog djelovanja načelnika Tuzle Jasmina Imamovića, jasno je da je taj represivni mehanizam uveden kako bi se spriječilo dalje ukazivanje od strane vijećnika Mirnesa Ajanovića na nezakonito i nemoralno djelovanje Jasmina Imamovića i SDP-a, i usput, spriječilo prozivanje ostalih izabranih zvaničnika i državnih službenika koji gospodare privatizovanom Tuzlom.

Dalje je u (ne)civilizacijskom Poslovniku određeno – ukoliko se vijećnik (čitati Mirnes Ajanović, jer se i ne kriju razlozi izmjene Poslovnika) kojem Nada Mladina bez bilo kakve rasprave naloži da šuti – usudi nastaviti govoriti o činjenicama koje SDP i Jasmin Imamović ne žele čuti, gospođa Mladina će (ne)demokratski naložiti vijećniku da se udalji sa sjednice.                            

Ukoliko po odluci Nade Mladine vijećnik ne bude poslušan i sam ne napusti sjednicu, postupiće se na način kako je to odredio SDP, uz neskriveno oduševljenje načelnika Jasmina Imamovića, citiramo: “Predsjedavajući će naložiti službi zaduženoj za održavanje reda u sali da tog vijećnika udalji sa sjednice i odrediti pauzu do izvršenja mjere udaljenja”, završen citat (“Službeni glasnik Opštine Tuzla”, broj 7/11).

Dakle, budžetskim novcem građana plaćeni su izbacivači da bi premlaćivali vijećnika ukoliko neće da bude poslušnik SDP-SDA koalicije i načelnika Jasmina Imamovića.

Obzirom da se SDP-ovci i Jasmin Imamović, uključujući i Nadu Mladinu putem plaćenih medija (samo)predstavljaju humanima, a kako im ne bi bilo neugodno gledati premlaćivanje vijećnika, odredili su i pauzu, da bi oduševljeni svojom demokratičnošću mogli rahat ispijati kahve i prežderavati se na račun budžetskih sredstava. Kada izbace vijećnika iz sale tada će nastaviti sjednicu Vijeća i ličnointeresno djelovati, bez smetanja, kako nazivaju djelovanje opozicije, a posebno načelnik Jasmin Imamović, koji će rahat moći predlagati izgradnju spomenika kralju i konju od pola miliona KM i na račun građana kupovati najnovije modele sportskih auta, dok građani grcaju u komunalnim problemima, dok ih proganjaju bijesni psi koji vladaju gradom, itd.

Svaki komentar je suvišan, jer se riječima ne može opisati totalitarno djelovanje SDP i načelnika Jasmina Imamovića, svojstveno rigidnim režimima ogrezlim u tiraniji i koje će sigurno rezultirati političkim terorom prema svima koji se usude progovoriti.

www.boss.baPlakat_2