19.01.2004. – u povodu otvorenog zahtjeva BOSS-a Vijecu ministara BiH za ukidanje FTV-a i RTRS-a

Press konferencija

u povodu otvorenog zahtjeva BOSS-a Vijeću ministara BiH za ukidanje FTV-a i RTRS-a, koje su osnovni generator podjele BiH po zločinačkom dogovoru iz Karađorđeva

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović, uputio je otvoreni zahtjev Vijeću ministara BiH, da izmjenom zakonske regulative o ustroju sistema javnog informisanja, omogući ukidanje FTV-a i RTRS-a, kao osnovnih generatora podjele BiH po zločinačkom dogovoru iz Karađorđeva, a u cilju stvaranja uslova za nesmetan rad državne RTV, kao eliminatornog preduslova za uspješan proces demokratizacije i pridruživanja euro-atlantskim asocijacijama.

Ukidanje FTV-a i RTRS-a obezbijedilo bi potpunu pokrivenost signalom državne RTV, proizvodnju kvalitetnog programa, smanjenje pretplate, adekvatno zbrinjavanje i radnika entiteskih emitera – te jedinstven model javnog informisanja, čiju će objektivnost garantovati i pravična raspodjela RTV pretplate nezavisnim elektronskim emiterima.

Postojanje FTV-a i RTRS-a po principu nacional-teritorijalne podjele zasnovane na rezultatima etničkog čišćenja, predstavlja atavistički ostatak iz vremena ratno-huškačke propagande, tako da se na građane i danas vrši brutalna agresija u vidu neobjektivnog i sugestivnog informisanja – u ime interesa otuđenih političkih i drugih centara moći, koji propagiranjem utopije o neophodnosti postojanja obilježja entitetskih suvereniteta, dakle i entitetskih televizija, direktno atakuju na suverenitet i jedinstvo države Bosne i Hercegovine.

 

 

19.1.2004.