19.05.2005.

Press konferencija

 

u povodu zahtjeva sudovima u Federaciji za izjašnjenje o primjeni Zakona kojim su desetostruko smanjene advokatske tarife

 

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović dostavio je federalnom Parlamentu zahtjev za izjašnjenje svih sudova u Federaciji o primjeni Zakona kojim su desetostruko smanjene advokatske tarife, obzirom da su najavljene opstrukcije od strane federalne Advokatske komore kao i da neke sudije neće primjenjivati Zakon, što je direktno nanošenje ogromne štete Sudovima i građanima, ali i kršenje zakona od strane sudija, za šta je predviđena kazna zatvora do pet godina.

Ukoliko se utvrdi da su sudije opstruirale primjenu Zakona, to će biti jasan dokaz da su advokati uticali na pravosuđe koristeći ogromnu finansijsku moć, i da je klevetnička kampanja ekstremnih novinara i medija protiv Mirnesa Ajanovića bila usmjerena isključivo u namjeri obaranja zakona kojim se spriječilo da 16 miliona KM budžetskih sredstava završi u rukama nezajažljivih advokata.

 

19.5.05.