19.08.2004. – u povodu suprotstavljanja MMF-a povecanju penzija u Federaciji BiH

Press konferencija

u povodu suprotstavljanja MMF-a povećanju penzija u Federaciji BiH

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava premijera Federacije BiH, da je dužan uputiti zvaničan dopis Međunarodnom monetarnom fondu u povodu suprotstavljanja povećanju penzija u Federaciji, obzirom da su predstavnici MMF-a istakli da je prije povećanja penzija neophodno usvojiti zakon o unutrašnjem dugu i izvršiti rebalans budžeta.

Premijer je dužan MMF-u predočiti odredbe Zakona o PIO, kojim je jasno definisano da se isplata redovnih penzija vrši putem sredstava iz doprinosa na plate, što nema nikakve veze sa unutrašnjim dugom a ni sa rebalansom budžeta, istakao je predsjednik BOSS-a.

Zakonom o PIO, u članu 51. stav 1. definisano je – da se usklađivanje penzija vrši mjesečno, na osnovu sredstava dodijeljenih za isplatu penzija, a obzirom da je povećanje plata procentualno obezbijedilo pojačan priliv sredstava u Fond PIO/MIO, nedopustiv je svaki pokušaj zadržavanja penzija na postojećem minimalnom nivou, upozorio je premijera Federacije Ahmeta Hadžipašića predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović

 

 

19.8.2004.