20. maj 2006.

u povodu smanjenja plata policajcima

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je dostavio predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH zahtjev za održavanje vanredne sjednice ukoliko Vlada Federacije ne stavi van snage sramnu odluku kojom su smanjene plate policajaca. Ni dosadašnje plate policajcima nisu bile adekvatne obzirom na rizik koji nosi dužnost policajca, te je smanjenje plata evidentan nerazuman potez premijera Hadžipašića i Vlade Federacije BiH, koji se može tumačiti i kao direktan udar na reformu Policije i stavljanje Federacije u ruke mafije. Izrazito je bezobrazno od strane Vlade Federacije da se smanjuju plate bilo kome, a posebno policajcima u situaciji kada Vlada povećava plate svojim savjetnicima a u forsiranoj parlamentarnoj proceduri je zakon kojim se nemoralno namjeravaju izrazito povećati funkcionerska primanja.