21. juni 2006.

u povodu zahtjeva za urgentno dostavljanje izvještaja Vlade Federacije BiH za održavanje inicirane vanredne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH o rješavanju stanja u energetskom sektoru FBiH

Predstavnik Patriotskog bloka BOSS-SDU BiH Mirnes Ajanović dostavio je zahtjev predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH za iniciranje urgentnog dostavljanja izvještaja federalne Vlade za održavanje vanredne sjednice Parlamenta posvećene alarmantnom stanju u energetskom sektoru. Od najvećeg državnog interesa je održavanje inicirane vanredne sjednice, kako bi se neodgovorni i kriminogeni pojedinci Vlade Federacije spriječili da korištenjem nepostojanja adekvatne državne strategije u energetskom sektoru,             otuđe i nezakonito privatizuju elektroenergetski, naftni, plinski, rudarski i druge energetske sisteme. Obzirom da je prije dva mjeseca Vlada Federacije bila obavezna dostaviti materijal sa izvještajem o opštoj energetskoj situaciju i planovima razvoja energetskog sektora, predstavnik Patriotskog bloka BOSS-SDU BiH Mirnes Ajanović izrazio je sumnju da premijer i nadležni ministri onemogućavaju održavanje sjednice Parlamenta, kako bi spriječili poslanike da zaštitite interese države i građana. Mirnes Ajanović je navedeni zahtjev dostavio svim pravosudnim organima i nadležnim međunarodnim institucijama.