21. juni 2011.

SDP_SDA_SDS

u povodu podrške predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića Udruženju demokratskih pravnika BiH u zahtjevu za zabranu djelovanja SDS-a

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović daje punu podršku zahtjevu Udruženja demokratskih pravnika BiH da se postupi po pravosnažnom sudskom rješenju kojim je zabranjen rad SDS-a i naloženo brisanje SDS-a iz registra političkih organizacija. Činjenica da su svi predratni i ratni rukovodioci SDS-a pravosnažno osuđeni za ratne zločine i genocid ili im se sudi pred Međunarodnim krivičnim sudom – obavezuje sve civilizovane domaće i međunarodne zvaničnike da podrže zahtjev za zabranu SDS-a. Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović podsjeća da su upravo SDA i SDP štitili SDS kada se tražila zabrana djelovanja SDS-a. SDA je u predizbornoj kampanji 1998. godine javno pozivala Bošnjake da glasaju za osuđenog ratnog zločinca Biljanu Plavšić, a na press konferencijama javno su optuživali Bosansku stranku da je antibosanska stranka jer je sa svojim protukandidatom, koji je osvojio oko 150.000 glasova, onemogućio izbor Biljane Plavšić za predsjednika Republike Srpske. SDP je na 44. sjednici Opštinskog vijeća Tuzla održanoj 2.7.2004. godine jednoglasno odbio zahtjev BOSS-a da se od međunarodnih zvaničnika traži zabrana djelovanja Karadžićevog SDS-a, čime su predstavnici SDP-a u cilju zaštite SDS-a, bez protivljenja načelnika Jasmina Imamovića, i zvanično izdali zakletvu da će štititi interese BiH. Ne mogu se zaboraviti ni nedavni oduševljeni osmijesi predsjednika SDS-a i SDP-a prilikom razgovora o konstituisanju vlasti, podsjeća predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.