01.09.2009.

u povodu zahtjeva BOSS-a za smjenu odgovornih lica koja nesavjesnim radom ugrožavaju život i zdravstvenu bezbjednost učenika osnovnih škola

 

Bosanska stranka upozorava da je stanje opremljenosti i sigurnosti u bh. osnovnim školama alarmantno, te da su učenici direktno ugroženi posljedicom nerada i bahatosti funkcionera odgovornih za obrazovanje. BOSS je u cilju zaštite učenika proveo istragu i zvaničnim putem došao do izvještaja koji svjedoče da su desetine hiljada učenika, zajedno sa nastavnicima, direktno zdravstveno i životno ugroženi. BOSS je proveo detaljniju istragu u Tuzli, te je utvrđeno da je stanje u 15 škola od ukupno 26 – zastrašujuće: školske fasade otpadaju, stolarija je dotrajala, istruhla sa razbijenim prozorima i prilikom otvaranja veoma opasna po život učenika, u brojnim školama radi samo jedan WC ili zbog neupotrebljivosti sanitarnih čvorova nema ni vode ni kanalizacije, a koristi se i vanjski WC sa septičkom jamom, škole su pune žohara koje učenici u torbama donose kući, krovovi prokišnjavaju, učionički namještaj je u veoma lošem stanju, instalacije centralnog grijanja su dotrajale, itd. U cilju zaštite sigurnosti i prava školske djece, BOSS poziva sve nadležne zvaničnike da zaštite učenike u ostalim opštinama, a BOSS je protiv odgovornog direktora Pedagoškog zavoda Hazima Hodžića, zbog ugrožavanja učenika i nastavnika nesavjesnim radom u službi, već pokrenuo proces smjene.

 

01.09.2009.