21. avgust 2006.

u povodu flagrantnog kršenja radničkih prava od strane menadžmenta tvornice obuće “Novostil” Bugojno

Nosilac liste Patriotskog bloka BOSS-SDU za federalni Parlament prof. Namir Haračić, izrazio je punu podršku nastojanjima sindikalne podružnice tvornice kožne obuće “Novostil” Bugojno – da se zaštite ugrožena prava radnika ove tvornice. Prof. Namir Haračić ocjenjuje da su lošim potezima menadžmenta bugojanskog “Novostila” direktno prekršena osnovna ljudska prava radnika – i to prava zagarantovana članom 23. i 24. Opšte deklaracije o ljudskim pravima. Nosilac liste Patriotskog bloka BOSS-SDU za federalni Parlament prof. Namir Haračić uputio je otvoreni zahtjev nadležnim inspekcijskim organima da se aktivno uključe u rješavanje problema radnika “Novostila”, te je sindikalnu podružnicu “Novostila” Bugojno pozvao na zajedničko djelovanje – u cilju ostvarenja otuđenih radničkih prava koja su zagarantovana zakonom i konvencijama o ljudskim pravima.