22. avgust 2006.

u povodu jednostranih i samovoljnih poteza Ministarstva za obrazovanje Srednje-Bosanskog kantona

Patriotski blok BOSS-SDU BiH oštro je osudio samovolju Ministarstva za obrazovanje Srednje-Bosanskog kantona, obzirom da je Ministarstvo prekršilo dogovor postignut sa kantonalnim Sindikatom srednjeg obrazovanja – jednostrano mijenjajući već usaglašene pedagoške standarde. Nosilac liste Patriotskog bloka BOSS-SDU za Parlament FBiH Haračić Namir, upozorava da je mijenjanje postignutog dogovora uoči samog početka školske godine politika svršenog čina, te podsjeća da takva politika najviše šteti učenicima i njihovim roditeljima. U ime Patriotskog bloka BOSS-SDU BiH Haračić je još jednom naglasio – da podržava školstvo koje se zasniva na jednakopravnosti bez obzira na nacionalnu pripadnost, što znači da se Patriotski blok protivi segregaciji učenika i pedagoškim standardima koji su u suprotnosti sa konceptom – jedna škola pod jednim krovom.