22. april 2009.

u povodu eskalacije nasilja nad građanima i predstavnicima sredstava informisanja u objektu Suda BiH

Brutalni fizički napad kojim je u dvorištu Suda BiH ugrožena fizička bezbijednost rođake jedne od žrtava organizovane prostitucije i novinarke FTV-a, ilustrativno dokazuje da vlast u Bosni i Hercegovini ne želi obezbijediti niti minimum pravne države i lične sigurnosti za građane, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Izostanak adekvatne kazne za bahate političare koji takođe bez ustručavanja pred televizijskim kamerama brutalno fizički nasrću na novinare, prijete i ponižavaju građane nazivajući ih šušama, očigledno je ohrabrio i kriminalni milje da bez pardona i straha provodi nasilje – jer im sudska praksa garantuje da će biti blago ili nikako kažnjeni. U državi gdje tužilaštva i sudovi nemaju hrabrosti i morala da do kraja i adekvatno procesuiraju kriminal, gdje se aboliraju politički kriminalci i nagrađuju za favorizovanje ratnog zločina i fašizma, a naročito gdje građani na izborima redovno biraju one koji ih lažu, ponižavaju i kradu – neće biti nikakvo čudo ako obični kriminalci krenu šamarati, otimati i silovati redom, od vrata do vrata, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.