23. april 2009.

u povodu izbjegavanja vlasti da se uključi u saniranje posljedica nasilja koje su kriminalci demonstrirali u objektu Suda BiH

Sramna šutnja političkih stranaka i izostanak njihove uključenosti u saniranje posljedica nasilja koje su kriminalci demonstrirali u objektu Suda BiH, direktno ohrabruje kriminalni milje na novo nasilje prema građanima i novinarima, ponovo upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Poražavajuće je da su mediji prinuđeni da vape za reakcijom vladajaućih političkih stranaka, i da bezuspješno pozivaju vlast da građanima obeća minimum lične sigurnosti. Međutim, još više poražava činjenica da izostanak adekvatne reakcije vlasti nije isključiva posljedica njene nesposobnosti, već povezanosti sa podzemljem koja rezultira nedostatkom želje i interesa da se zakon i policija upotrijebi za ozbiljno razračunavanje sa kriminalom i nasiljem nad građanima, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.