22. oktobar 2009.

u povodu rezultata butmirskih pregovora o izlasku iz bh. političke i ekonomske krize

Rezultati butmirskog procesa pokazuju da se pregovorima sa vladajućim bh. funkcionerima može postići samo novo ponižavanje evropskih i američkih predstavnika, te građana BiH koji su najveće žrtve antibosanske politike Milorada Dodika i politike povlađivanja njegovom velikosrpskom nacionalizmu, smatra predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. U situaciji kada Milorad Dodik otvoreno izražava mržnju prema BiH i poziva na njenu podjelu, a nesposbni vladajući političari iz Federacije nemaju hrabrosti ni znanja da se tome suprotstave, početni okvir za bilo kakve razgovore o budućnosti BiH mora biti postavljen uvođenjem ustavne zabrane otcjepljenja bilo kojeg dijela bh. teritorije. Politika pregovaranja i predlaganja ne može omekšati nacionalizam i separatizam Milorada Dodika, niti funkcionere iz Federacije može učiniti hrabrim i sposobnim, tako da je radikalan politički pritisak jedini način da se postigne ustavna zabrana secesionizma i provedu reforme za izlazak iz krize, smatra predsjednik     BOSS-a Mirnes Ajanović.