26. oktobar 2009.

u povodu kontinuiranog neizvršavanja obaveze Vlade FBiH, da redovno obezbjeđuje sredstva za isplatu benificiranih penzija

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da je nehumano što posljedicom bahatosti Vlade FBiH ni (jučerašnji) Dan penzionera nije mogao proteći bez neizvjesnosti o visini i datumu isplate penzija za naredni mjesec. Kontinuiranim neizvršavanjem obaveze da redovno obezbjeđuje sredstva za isplatu benificiranih penzija, Vlada bezobzirno potiče psihozu straha – hoće li penzioneri naredni mjesec imati bar minimum novca na koji računaju za hranu i lijekove. Protekli Dan penzionera je pokazao da aktuelna vlast čak ni povremeno nema osjećaj odgovornosti i brige za stare i nemoćne, koji su za svog radnog vijeka pošteno i hrabro izgradili sve vrijednosti koje današnja vlast prisvaja, uništava ili prodaje za marku, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.