23. juni 2003.

u povodu najavljenog sastanka predstavnika federalnog Parlamenta sa rukovodstvom FTV

Predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović, izrazio je punu podršku nastojanju predstavnika Parlamenta FBiH, da se putem sastanka sa rukovodstvom FTV-a, upoznaju sa postojećim problemima u povodu likvidacije FTV-a i mogućeg otpuštanja 400 novinara ove RTV kuće – kako bi Parlament, zajedno sa Vladom FBiH, mogao poduzeti adekvatne korake na planu poboljšanja statusa Federalne TV u sistemu javnog emitovanja.

BOSS, ujedno, pozdravlja namjeru federalnog Parlamenta da donese odluku prema kojoj bi se sjednice održavale između 10 i 17 sati, ukoliko odluka o prijenosima sjednica dobije podršku i Doma naroda, čime bi se omogućilo uklapanje prijenosa parlamentarnih sjednica u programsku šemu FTV-a.