24. juli 2006.

Otvoreni zahtjev Mirnesa Ajanovića i Fatmira Alispahića EUFOR-u i SIPA-i da neutrališu djelovanje paravojnih formacija

Predsjednik BOSS-a i kandidat za Predsjedništvo BiH Mirnes Ajanović, i nosilac liste za Parlament BiH u ime Patriotskog bloka BOSS–SDU BiH Fatmir Alispahić, uputili su otvoreno pismo Komandi EUFOR-a i SIPA-i, u kojem traže od najjačih bezbjednosnih instanci u BiH da istraže i neutrališu djelovanje paravojnih formacija u Republici Srpskoj.

– U medijskom prostoru Republike Srpske mogu se pronaći fotografije koje dokazuju obuku paravojnih formacija, što ukazuje da bi ove formacije mogle stajati iza učestalih i organizovanih terorističkih napada na bošnjačke povratnike i na vjerske objekte.

Mirnes Ajanović i Fatmir Alispahić navode da je nedopustivo postojanje paravojnih formacija, koje imaju svoje uniforme sa četničkim simbolima, kampove za obuku u šumama, a očito i ciljeve militarističkog djelovanja. EUFOR i SIPA imaju konkretan zadatak koji proizlazi iz njihovih obaveza i ovlasti, da na osnovu dostavljenih fotografija pronađu aktere ovog paravojnog djelovanja, te da javnosti saopšte rezultate na demontiranju ovog, kao i bilo kojeg drugog oblika paravojnog organizovanja i djelovanja u BiH – naveli su Mirnes Ajanović i Fatmir Alispahić.