24. juni 2006.

u povodu fizičkog napada na Fadila Mešića, vijećnika BOSS u Opštinskom vijeću Gračanica

Bosanska stranka traži od Opštinskog vijeća Gračanica poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se vijećnicima omogućilo normalno djelovanje i kako bi se vijećnici zaštitili. Nedopustivo je tolerisanje fizičkog napada na vijećnika BOSS-a Fadila Mešića, posebno zbog činjenice da je napadnut u zgradi Opštine Gračanica i da se radi o vijećniku koji se svojim aktivnostima maksimalno stavio u službu zaštite interesa građana i borbe protiv korupcije u izvršnoj vlasti Opštine Gračanica. Bosanska stranka se zahvaljuje predsjedniku Vijeća Hasanu Ferhatoviću na intervenciji ali i MUP-u TK i pripadnicima Policijske stanice Gračanica, koji su adekvatnom intervencijom spriječili teže posljedice i odmah nadležnom sudu podnijeli prijavu protiv lica – koje je očito izmanipulisano licima pogođenim dokazanim nezakonitostima od strane vijećnika Fadila Mešića.