24.04.2013.

u povodu ugrožavanja bezbijednosti građana zbog krađe poklopaca i rešetki sa šahtova

BOSS_Logo

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović poziva nadležne opštinske organe u BiH da u cilju obezbjeđenja sigurnosti građana odmah nalože hitno saniranje otvorenih šahtova i poduzimanje mjera u cilju sankcionisanja krađe poklopaca i rešetki sa šahtova koji se nalaze na trotoarima i saobraćajnicama. Neophodno je od strane komunalnih službi poduzimati potrebne radnje odmah nakon što se primijeti da je izvršena krađa poklopaca i rešetki sa šahtova, kako ne bi došlo do ugrožavanja sigurnosti građana i težih posljedica za vozače i pješake, a posebno su ugrožena djeca ukoliko upadnu u otvoreni šaht. Takođe je neophodno da službenici odjeljenja kriminalističkih policija u svim opštinama poduzmu potrebne radnje na otkrivanju izvršilaca i dokumentiranju krivičnih djela krađe poklopaca i rešetki sa šahtova, a s obzirom da se radi o krivičnom djelu – Krađa, za koje je predviđena i kazna zatvora.

24.4.2013.