24.05.2005.

Press konferencija

 

u povodu zahtjeva predsjednika BOSS-a Mirnesa Ajanovića za procesuiranje svih direktnih izvršilaca ratnih zločina

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović je uputio zahtjev Parlamentu Federacije da u cilju trajnog pomirenja naroda u BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH formiranje radnog tijela koje će prikupljati i sistematizovati dokaze o svim direktnim izvršiocima ratnih zločina, a zbog prikrivanja ratnih zločina i ratnih zločinaca od strane predstavnika Republike Srpske. Mirnes Ajanović upozorava da se kažnjavanje ratnih zločina ne može svesti samo na kažnjavanje po komandnoj odgovornosti, jer se ne smije dozvoliti da ostanu nekažnjeni direktni izvršioci genocida u Srebrenici, stravičnog masakra na tuzlanskoj Kapiji, sarajevskim Markalama, odnosno svim drugim stratištima u BiH, te je obaveza države procesuirati sve direktne izvršioce ratnih zločina.

Neophodno je sva svjedočenja i dokaze o svim direktnim izvršiocima ratnih zločina dostaviti nadležnim pravosudnim organima, kako bi se zadovoljila pravda i kaznili svi koji su omogućili realizaciju ratnih zločina i genocida u organizaciji ratnih zločinaca Miloševića, Karadžića i Mladića.

 

24.5.05.