25. juni 2007.

u povodu poziva Vladimira Putina na veću ekonomsku i privrednu saradnju zemalja jugoistočne Evrope i Rusije

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović smatra da poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina na pojačanu privredno-ekonomsku saradnju Rusije i jugoistočne Evropi predstavlja odličnu priliku da Bosna i Hercegovina uđe i na profitabilno rusko tržište koje, između ostalog, nudi potencijal jeftinih energenata i povoljan pristup novim tehnologijama. BiH političari nemaju pravo ignorisati ponudu ruskog Predsjednika, jer se radi o strateškom ekonomskom interesu BiH da poveća proizvodnju i broj novih radnih mjesta, odnosno da poveća izvoz. Bosni i Hercegovini treba i istok i zapad, ali i vlast koja će stranima partnerima pokazati da je spremna na saradnju bez uslovljavanja ličnim profiterskim interesima, ističe predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.