26. juni 2007.

u povodu pokušaja SDP-a BiH da izmisli opravdanje za primanje i trošenje nezakonitih novčanih sredstava

Centralna izborna komisija BiH je u skladu sa zakonom pravilno ocijenila da je SDP odgovoran za primanje ogromne svote nezakonitih novčanih sredstava, i nema nikakvog zakonskog i moralnog uporišta za tvrdnje da je SDP-u učinjena nepravda, smatra predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović. Nepobitno je utvrđeno da su sredstva koja je u 2004. godini primao SDP nezakonita, tako da izjave navodnih stranaca da su tim sredstvima finansirani nekakvi projekti, ne umanjuju odgovornost SDP-a za kršenje zakona i neprimjereno vršenje pritiska na sud i javnost. Logično je da je SDP nezakonitim sredstvima finansirao svoj politički marketing, odnosno da je sticao mandate ulaganjem nezakonitih para u izbornu kampanju. Ono što posebno zabrinjava jeste činjenica da je SDP većinu nezakonitih sredstava primio od samo jedne zemlje, što logično ukazuje da su projekti SDP-a u stvari projekti zastupanja interesa strane zemlje, ocjenjuje predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.