25.03.2005. – u povodu objavljivanja Zakona o izmjenama Zakona o advokaturi

Press konferencija

 

u povodu objavljivanja Zakona o izmjenama Zakona o advokaturi

 

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović obavještava javnost da je Zakon o izmjeni Zakona o advokaturi, kojim se desetostruko smanjuju advokatske tarife, objavljen u “Službenim novinama FBiH” broj 18/05, te da je danas stupio na snagu.

Prvostepeni, odnosno drugostepeni sudovi u Federaciji BiH dužni su po službenoj dužnosti odmah primijeniti nove zakonske odredbe u svim predmetima gdje nije donesena pravosnažna odluka, te svojim rješenjima smanjiti visinu advokatskih troškova u svim slučajevima krivičnog, parničnog i upravnog postupka.

Usvajanjem zakona kojim se građanima omogućava adekvatno ustavno pravo na pravnu zaštitu, poslanici Parlamenta Federacije zaštitili su i budžete svih sudova u Federaciji BiH, koji su bili pred blokiranjem zbog dugova za isplatu enormno visokih advokatskih tarifa.

 

25.3.2005.