25.08.2011.

SDP BIH

TOTALITARIANISM

TYRANNY

TERROR 1

u povodu početka kampanje kojom će BOSS svim relevantnim medijima, izabranim zvaničnicima i institucijama u Svijetu redovno slati prevedena saopštenja za javnost o totalitarizmu koji vlada Bosnom i Hercegovinom

Predsjednik BOSS-Bosanske stranke Mirnes Ajanović obavještava domaću i međunarodnu javnost da je od danas pokrenuta kampanja redovnog dostavljanja prevedenih saopštenja za javnost Bosanske stranke svim relevantnim medijima u Svijetu, izabranim zvaničnicima parlamenata, nevladinim organizacijama, zemljama članicama UN i drugim međunarodnim institucijama, kako bi se saznalo za apsolutnu privatizaciju države od strane totalitarnih vladajućih stranaka i nekih međunarodnih zvaničnika u BiH. Politička i ekonomska kriza koja ugrožava funkcionisanje BiH, sa istaknutom tendencijom pogoršanja u svim oblastima, rezultirala je izrazitim kršenjem ljudskih prava građana, posebno zbog okolnosti da se Javni RTV servis i veći dio ostalih medija potpuno stavio u službu vladajućih stranaka, a posebno SDP-a BiH (Socijaldemokratska partija BiH, koja je pravni sljednik bivše Komunističke partije i Saveza komunista).

Dokaz fašističkog neokomunizma

Prvi izvještaj koji se dostavlja međunarodnoj javnosti je prezentacija fašističkog neokomunizma SDP-a BiH, koji je eskalirao zabranom emitovanja antifašističke i narodnooslobodilačke himne iz II svjetskog rata “Padaj silo i nepravdo” od strane načelnika Tuzle i potpredsjednika SDP-a BiH Jasmina Imamovića na obilježavanju 70-te godišnjice Ustanka naroda i narodnosti u BiH. Međunarodnoj javnosti je prezentiran izvještaj koji je od strane većine medija u BiH sakriven od javnosti, a koji dokazuje necivilizacijsko djelovanje funkcionera SDP-a, kada je u toku obilježavanja 70-te godišnjice Ustanka naroda i narodnosti u BiH u Tuzli potpredsjednik SDP-a BiH i načelnik Tuzle Jasmin Imamović zabranio emitovanje antifašističke i narodnooslobodilačke himne “Padaj silo i nepravdo”. Umjesto da sa dužnom pažnjom oda počast antifašističkoj himni, koja je inače emitovana izrazito tiho, Jasmin Imamović je pojavljujući se bez bilo kakve najave za mikrofonom – bezobzirno naredio da se prestane sa emitovanjem slavne antifašističke himne, uz nezapamćeno iskazivanje jezika mržnje prema predsjedniku BOSS-a Mirnesu Ajanoviću. Međunarodnoj javnosti je prezentiran i web link www.boss.ba i http://www.youtube.com/watch?v=vEMGY52W7Ec&feature=player_embedded sa titlovanim prevodom audio-video zapisa na kojem je dokumentovano da je potpredsjednik SDP-a BiH Jasmin Imamović u dvadesetominutnom brutalnom necivilizacijskom napadu Mirnesa Ajanovića histerično nazivao teroristom, fašistom, najradikalnijim i najopasnijim političarem, upoređujući ga sa Hitlerom, Radovanom Karadžićem, masovnim ubicom iz Osla i kao najvećom prijetnjom svima u BiH i na planeti Zemlji – samo zato što je u okviru antifašističkog praznika emitovana antifašistička i narodnooslobodilačka himna iz II svjetskog rata “Padaj silo i nepravdo”.

A public announcement – about the beginning of the campaign in which BOSS will regularly send translated public announcements to all the relevant media, elected officials and institutions around the world about the totalitarianism which rules Bosnia and Herzegovina

Eine öffentliche Ankündigung – über den Beginn der Kampagne, in der BOSS regelmäßig übersetzte öffentliche Ankündigungen zu allen relevanten Medien, gewählte Beamte und Institutionen auf der ganzen Welt über den Totalitarismus, in Bosnien und Herzegowina senden wir

25.08.2011.