26.01.2008. – u povodu odgovornosti vlasti i inspekcijskih organa za rastuci haos u oblasti radnih odnosa

u povodu odgovornosti vlasti i inspekcijskih organa za rastući haos u oblasti radnih odnosa

 

BOSS smatra da najveću odgovornost za problem velikog broja radnika “na crno” snosi Vlada Federacije, obzirom da Vlada ne želi smanjiti previsoke namete na plate i dati adekvatan poticaj poslodavcima. Pored Federalne vlade, direktnu odgovornost za praksu neprijavljenja radnika   snosi Inspekcija rada, jer se prava kontrola svodi na sporadične akcije, a veći broj inspektora reketiranjem poslodavaca novac umjesto u državnu kasu presumjerava u vlastiti džep, ističe Seada Delić, predsjednik OO BOSS-a Gračanica. Činjenica da je inspekcija na području TK otkrila tek nekoliko desetina neprijavljenih radnika, a da samo na području opštine Gračanica trenutno radi oko 2.000 radnika “na crno”, jasno ukazuje da su nesposobne vlasti na svim nivoima i korumpirana inspekcija ključni generatori rada “na crno”, upozorava potpredsjednik OO BOSS-a Gračanica i vijećnik BOSS-a u OV Gračanica Fadil Mešić. BOSS smatra da se problem rada “na crno” može riješiti, ali samo adekvatnom inspekcijskom kontrolom, smanjenjem poreza na dohotke i vladom koja neće radnike i poslodavce prisiljavati da izbjegavaju zakonske obaveze.

 

26.01.2008.